Slovník s hudobnými výrazmi.

Hudobná terminológia

Hudobný slovník, v ktorom sa nachádza veľké množstvo výrazov používaných v hudbe od jej začiatkov po dnešnú modernú hudbu. Ďalej sú v slovníku najvýznamnejšie informácie o najväčších hudobných skladateľoch od stredovekej hudby po romantizmus. Informácie a údaje sa budú priebežne dopĺňať a upresňovať. Pokiaľsa chcete podielať na dopĺňaní informácií, tak svoje postrehy, doplnenia, opravy ... môžete zaslať na e-mail mediapresent@mediapresent.sk. Informácie budú spracované a postúpené na úpravu, opravu, prípadne zaradenie do slovníka, či katalógu skladateľov.

  • 1450–1521. Nizozemský skladateľ 15. storočia, jedna z najväčších postáv renesančnej hudby. Josquin Desprez (vyslov žoské depre) sa píše aj Josquin Des Prés alebo po lalinsky Jodocus Pratensis.

  • 1531–1594. Nizozemský skladateľ, predstaviteľ vrcholnej renesancie. Orlando di Lasso sa zapisoval aj Orlande de Lassus, Roland de Lassus, Orlande, Orlando, Orlandus.

  • 1525—1594. Taliansky skladateľ, predstaviteľ vrcholnej renesancie v 16. storočí. Giovanni Picrluigi da Palestrina (vyslov džovany pjerlujdži dá palestrina) sa zapisoval aj Giannetto, Gianetto. Narodil sa v Palestrine a meno rodného mesta si pripojil k priezvisku.

  • 1567-1643. Taliansky skladateľ, predstaviteľ vrcholného renesančného umenia a raného baroka, prvý reformátor opery.

  • 1678-1741. Taliansky skladateľ, predstavíteľ baroka.

  • 1685-1750. Nemecký skladateľ, najväčší majster vrcholného baroka, významný virtuóz v hre na organe a klavíri.

  • 1685-1759. Nemecko-anglický predstaviteľ vrcholného baroka, dodnes považovaný v Anglicku za najväčšieho národného skladateľa.

  • 1714-1787. Nemecký skladateľ, tvoril na prelome baroka a klasicizmu, reformátor opery.

- pocet navstev: